E-İmza ile Belge İmzalamak

Bilindiği üzere artık 2004 yılında yürürlüğe giren elektronik imza kanunu ile birlikte, e-imza kullanımı resmi olarak hayatımızın her alanında yer etmeye başladı. Özellikle e-devlet kapsamında hizmet alınacak hemen hemen her uygulama için ön şartlardan birisi bir e-imza sahibi olmak. Peki bir e-imza sahibi olmak ve belge imzalamakta bunu kullanmak nasıl mümkün olacak?

Okumaya devam et

Elektronik İmza Nereden Alınır

Klasik imzaya yani hepimiz tarafından bilinen ıslak imzaya tanınan işlevleri de kapsayan elektronik imza bir veri iletisinde bulunan veya ona eklenen ya da ileti ile mantıksal bağlantıyı kurulabilen, kişinin kimliğini gösteren ve kişinin mesajın içeriğini onayladığını gösteren elektronik formattaki veridir. Elektronik imzayı alabilmek için bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Okumaya devam et

E-imza Türkiye’de Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde gelişen teknolojide bilgi güvenliği en üst seviyeye ulaşmıştır. Özellikle kağıt üzerindeki metinlerin bir kopyasının çıkartılarak belli yerlerinin değiştirmesi kolay hale gelmiştir.Bu da büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır. Her ne kadar evrakta sahtecilik suçu işlenmiş olsa da bunun önüne elektronik imza ile geçilebilmektedir.

Okumaya devam et

E-imza Kanunu

Sayısal imza olarak da adlandırılmakta olan elektronik imza ya da e-imza, başka bir elektronik veriye eklenen ya da elektronik veri ile herhangi bir şekilde mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik doğrulama amacı ile kullanılan elektronik bir veridir. Yani e-imza aslında elektronik ortamda kullanılmakta olan bir kimlik doğrulama sistemidir de denilebilir. Elektronik imza ile imzalanmış olan verinin güvenilirliği ve doğruluğu rahatlıkla kimin tarafından imzalandığına bakılarak kontrol edilebilmektedir. elektronik imzanın kullanımı da 5070 Sayılı e-imza kanunu içerisinde yer alan maddelerle belirlenmiştir. Bu maddeler dışında kullanımı geçerli olmamaktadır. elektronik imza aslında temel olarak, bir bilginin üçüncü şahısların erişimine kapalı olan bir ortamda, bütünlüğü herhangi bir şekilde bozulmadan, tarafların da kimliklerinin doğrulanarak elektronik belgenin iletildiğini garanti etmektedir.

Okumaya devam et

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayi ve ticaret sorunlarının üzerine gitmek isteği üzerine, sektörün temsilcileri tarafından aynı kuruluşta toplanma fikri ortaya atıldı. Bunun üzerine 1876 yılında imparatorluk tarafından tahsis edilen Ticaret Ziraat Meclisi kuruldu fakat verimli bir şekilde çalışma sağlayamadı. 1879 yılında Sadarete mevkiine getirilen Mehmed Said Paşa, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kurulması için gerekli olan talimatı verdi.

Okumaya devam et

Elektronik imza fiyatları

Elektronik imza, henüz ülkemizde yeni olmasına karşın, güvenliğe önem verenler tarafından bir hayli rağbet görmektedir. Çünkü taklit etmesinin zorluğu, verinin değiştirilmeye karşı korunmaya alınması gibi pek çok özelliğe sahiptir. Peki elektronik imza nedir, fiyatları ne kadardır? Kısaca özetlemek gerekirse elektronik imza, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veri türüdür. Elle atılan imza ile aynı işleve sahiptir.

Okumaya devam et

E-imza Başvurularınızı Sorunsuz Gerçekleştirin

Kurumsal işlerinizi güvence altında yürütmek adına, son dönemde e-imza uygulamaları gitgide yaygınlaşmaya başladı. Islak imza kullanımının, dijital veri aktarımı ve dijital ortamda yer alan belgelerin hacmini arttırdığı, bilgi teknolojilerinin gitgide ilerlediği günümüzde düştüğünü söyleyebiliriz. Bu bakımdan, bilgi aktarımı ve kurumların kişilerle, aynı zamanda diğer kurumlarla iletişimini güvenli bir altyapı altına alan e-imza, 5070 sayılı kanunla yasalaştırıldı, devlet güvencesi altına alındı.

Okumaya devam et

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 13. Maddesinin 5. Fıkrasına göre Elektronik İmza Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi neticesinde ortaya çıkan zararın karşılanması amacıyla sertifika mali sorumluluk sigortası yaptırmak mecburiyetindedir. Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurularak Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmenlikle sertifika mali sorumluluk sigortasına dair usul ve esasların düzenleneceği kararlaştırılmıştır.

Okumaya devam et

Elektronik İmza’nın Faydaları

Önceki yıllarda resmi evraklarda imza atmamız ya da okuma yazma bilmeyenler için parmak basmamız zorunluydu. Fakat internet geliştikçe resmi yazışmalar, sözleşmeler, protokoller vb. internet üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu durumda da imzamızı atamaz hale geldik. Peki ya gönderdiğimiz evrak içeriği değişmeden aynı kaldı mı? Gönderilirken başka kişilerce değişikliğe uğradı mı? Aklımıza sorular gelmeye başladı. Bunun sonucunda elektronik ortamda bir imzaya ihtiyaç olduğunun farkına vardık ve işte o noktada elektronik imza geliştirildi. E- imza demek nasıl elimizdeki kağıda ıslak imza atıyorsak internetten gönderdiğimiz evrağa da bana aittir diye imza atmak demektir. Bunu ben yazdım ben yolladım üzerinde herhangi bir değişiklik ya da değişim olmadı, gönderdiğim evrak üzerindeki her türlü hukuki sorumluluğu kabul ediyorum demektir.
E-imza gönderdiğimiz yazıyla ya da belgeyle ilişkilendirilmiş sayısal verilerden oluşur ve ıslak imza yada parmak basmaya eş değer kabul edilmiştir.

Okumaya devam et